Rievssatgárdun

Temahefte om snarefangst.

Dette temaheftet er om snarefangst. Her kan vi lese litt om fangstradisjonen, jakttider, benevnelser av rypa og dets deles samt redskaper og hjelpemidler som brukes under snarefangst og hvordan jakta pågår. Heftet forklarer hele prosessen fra forberedelse til jakta og helt til man tar ned snarene.

Heftet er en del av Min dološ árbi-serien, som er en serie om samiske tradisjonelle fangstmetoder og tradisjonell arbeid og naturkunnskap.

Andre temahefter:

Det er utarbeidet en felles arbeidsbok til temaene.