Mearrabivdu

Temahefte om sjøfiske.

Dette er et temahefte om sjøfiske. Sjøfiske er en viktig del av sjøsamenes liv. I dette heftet leser vi om sjøfiske, hva som ble fisket når, og hvilke fiskeutstyr brukes til hva. Vi lærer også ord og uttrykk som brukes i forbindelse med sjøfiske, og også benevnelser på sel. Heftet er en del av Min dološ árbi-serien, som er en serie om samiske tradisjonelle fangstmetoder og tradisjonell arbeid og naturkunnskap.

Andre temahefter:

Det er utarbeidet en felles arbeidsbok til temaene.