Giđđalodden

Temahefte om vårjakt på ender.

Dette temaheftet er om vårjakt på ender. Vi kan lese er om hvordan andejakt har pågått før og hvordan det er i dag og få kjennskap til ulike fuglearter og fangstmetoder og lære tilhørende benevnelser. Heftet er en del av Min dološ árbi-serien, som er en serie om samiske tradisjonelle fangstmetoder og tradisjonell arbeid og naturkunnskap. 

Andre temahefter:

Det er utarbeidet en felles arbeidsbok til temaene.