Johkabivdu

Temahefte om fisking i elva.

Dette temaheftet er om elvefiske. Hovedfokuset er om fiske i Tanaelva. I dette heftet kan vi lese om hvordan man fisker med stang og om ulike garnfiskemåter. Heftet er en del av Min dološ árbi-serien, som er en serie om samiske tradisjonelle fangstmetoder og tradisjonell arbeid og naturkunnskap.

Andre temahefter:

Det er utarbeidet en felles arbeidsbok til temaene.