Bargogirji

Arbeidshefte til temaheftene om samisk tradisjonell arbeid.

Arbeidsheftet har forskjellige oppgaver til temaheftene i Min dološ árbi serien. Heftet har også arbeidsoppgaver for andre temaer, som til eksempel lavvoliv, lassokasting, sennagress mm. Kapitlene er fordelt etter følgende temahefter: