Mii lea sámi árbevirolaš bargu?

Temahefte om samisk tradisjonell arbeid.

Temahefte om samisk tradisjonell arbeid, som er noe en har lært som barn av foreldre og besteforeldre, det er kunnskap har gått fra generasjon til generasjon. I heftet presenteres tradisjonell samisk arbeid fra ulike deler av Sápmi, og bildene illustrerer aktiviteter fra forskjellig arbeid. Heftet er en del av Min dološ árbi-serien, som er en serie om samiske tradisjonelle fangstmetoder og tradisjonell arbeid og naturkunnskap.

Andre temahefter:

Det er utarbeidet en felles arbeidsbok til temaene.