Siiddastallamis gárddástallamii

Temahefte om reindrift.

Dette temaheftet er om reindrift. Temaheftet omfatter alt fra selve reinen til det arbeid som skal gjøres i reindrifta og i en siida og under arbeid i gjerdet, samt tilhørende benevnelser om reinen og reindrift. Heftet tar også for seg reinslakt og har bilder og benevnelser av tarmer og parterte deler av reinskrott. Heftet er en del av Min dološ árbi-serien, som er en serie om samiske tradisjonelle fangstmetoder og tradisjonell arbeid og naturkunnskap. 

Andre temahefter:

Det er utarbeidet en felles arbeidsbok til temaene.