Návehastin iđit eahket

Temahefte om fjøsdrift og kua.

Dette temaheftet er om samisk gårdsdrift før og nå. Hovedfokuset er om fjøsen, kua og melkinga og tilhørende benevnelser. Heftet er en del av Min dološ árbi-serien, som er en serie om samiske tradisjonelle fangstmetoder og tradisjonell arbeid og naturkunnskap.

Andre temahefter:

Det er utarbeidet en felles arbeidsbok til temaene.