Sávzzas ullui

Temahefte om sauedrift.

Dette temaheftet er om sauedrift. Hovedfokuset er om gårdsdrift, ulike saueraser, sauen og tilhørende benevnelser. I samisk sauedrift fikk man både mat, klær og inntekter og ulla er spesielt viktig for å kunne lage varme klær. Heftet forklarer hele prosessen fra saueklipping til ferdig garn og vadmel. Heftet er en del av Min dološ árbi-serien, som er en serie om samiske tradisjonelle fangstmetoder og tradisjonell arbeid og naturkunnskap.

Andre temahefter:

Det er utarbeidet en felles arbeidsbok til temaene.