Saemiej åålmegebiejjie

Læstoe vierhtieh saemiej åålmegebiejjien bïjre goevten 6. b. vuesehte.

 • Saemiej åålmegebiejjie 2023 - Filme
 • Saemiej åålmegebiejjie 2022 - Filme
 • Saemiej åålmegebiejjie 2021 - Filme
 • Saemiej åålmegebiejjie 2020 - Filme
 • Saemiej åålmegebiejjie 2019 - Filme
 • Saemiej åålmegebiejjie 2018 - Filme
 • Saemiej åålmegebiejjie 2017 - Filme
 • Saemiej åålmegebiejjie 2015 - Filme
 • Saemiej åålmegebiejjie 2014 - Filme
 • Saemiej åålmegebiejjie 2013 - Filme
 • Saemiej åålmegebiejjie Saemiedigkie - Åenehks-filme 
 • Saemiej åålmegebiejjie NRK - Åenehks-filme
 • Samenes nasjonaldag - Store norske leksikon