Temahefte om samisk kultur i barnehagen

Temahefte som er til hjelp for alle som arbeider med samiske barn og samiske tema i barnehagen.

Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til deler av samisk kultur og hverdagsliv.