NRK våarhkoe

Saemien TV-raajroeh, dokumentaarh jïh jeatjah aaj filmh. Saemien sisvege NRK våarhkoste, 1960-låhkoste dovne daan beajjan. 

 

 

 

 • Sametingsvalget 2021- Debatt
 • Sametingsvalget Presidentkanditater 2013 - Debatt
 • Sametingsvalget Gruvedrift 2013 - Debatt
 • Sametingsvalget Språk 2013 - Debatt
 • Fra samisk synsvinkel 1996 - Debatt
 • Sametingsvalget 1993 - Debatt
 • Sametingsvalget 1989 - Debatt
 • Hvor går samisk litteratur 1988 - Debatt
 • Hvem bestemmer samenes framtid 1985 - Debatt

 

 • Samiske artister 2021 - Musikk
 • Sámi Music Awards 2021 - Musikk
 • Sámi Grand Prix 2021 - Musikk
 • Urbi 2020 - Musikk
 • Sámi Grand Prix 2019 - Musikk
 • Stolthetskonsert 2018 - Musikk
 • Jielemen Aavoe 2017 - Musikk
 • Sámi Music Awards 2016 - Musikk
 • Konsert Studio Sápmi 2015 - Musikk
 • Juoigalasat 2013 - Musikk
 • Mari Boine og Kringkastningsorkestret 2012 - Musikk
 • Poesikonsert 1991 - Musikk
 • Luohtti gomuvuođa salas 1989 - Musikk
 • Tanabreddens Ungdom 1974 - Musikk
 • Joik samenes folkesang 1968 - Musikk