Sankta Lucia på sørsamisk

Sankta Lucia laavlometekste åarjelsaemiengïelesne.

Daesnie abpe tekstem Sankta Lucia laavloemasse åarjelsaemiengïelesne gaavnh.