Sankta Lucia på sørsamisk

Sankta Lucia sangteksten på sørsamisk.

Her finner du hele teksten til sangen Sankta Lucia på sørsamisk.