Samenes nasjonaldag

Liste over læringsressurser til samenes nasjonaldag, 6. februar.

 • Samenes nasjonaldag Sametinget - Kortfilm
 • Samenes nasjonaldag NRK - Kortfilm
 • Samenes nasjonaldag 2023 - Film
 • Samenes nasjonaldag 2022 - Film
 • Samenes nasjonaldag 2021 - Film
 • Samenes nasjonaldag 2020 - Film
 • Samenes nasjonaldag 2019 - Film
 • Samenes nasjonaldag 2018 - Film
 • Samenes nasjonaldag 2017 - Film
 • Samenes nasjonaldag 2015 - Film
 • Samenes nasjonaldag 2014 - Film
 • Samenes nasjonaldag 2013 - Film
 • Samenes nasjonaldag - Store norske leksikon
 
 
 
 
 
 • Samisk kultur i barnehagen - Bok
 • Samisk kulturforståelse i barnehage og skole - Bok
 • Samenes første landsmøte - Bok
 • Samer - Bok
 • Samisk litteratur - Store norske leksikon