Samenes nasjonaldag

Liste over ressurser som omhandler samenes nasjonaldag, 6. februar.

 • Samenes nasjonaldag Sametinget - Kortfilm
 • Samenes nasjonaldag NRK - Kortfilm
 • Samenes nasjonaldag TV 2 - Kortfilm
 • Samenes nasjonaldag 2022 - Film
 • Samenes nasjonaldag 2021 - Film
 • Samenes nasjonaldag 2020 - Film
 • Samenes nasjonaldag 2019 - Film
 • Samenes nasjonaldag 2018 - Film
 • Samenes nasjonaldag 2017 - Film
 • Samenes nasjonaldag 2015 - Film
 • Samenes nasjonaldag 2014 - Film
 • Samenes nasjonaldag 2013 - Film

 

 • Samefolkets sang på 4 språk - PDF-fil
 • Samefolkets sang med begrepsforklaring - PDF-fil
 • Samefolkets sang på nordsamisk - Youtube
 • Samefolkets sang på nordsamisk - Lyd

 

 

 

 • Elsa Laula Renberg - Film
 • Elsa Laula Renberg - Bok
 • Elsa Laula Renberg - Podcast

 

 • Samisk kultur i barnehagen - Bok
 • Samisk kulturforståelse i barnehage og skole - Bok
 • Samenes første landsmøte - Bok
 • Samer - Bok
 • Ádji - Aktivitetsboks