Elsa Laula Renberg

Historien om samefolkets Minerva.

Biografi om den samiske foregangskvinnen Elsa Laula Renberg (1877-1931). 

Forfatteren har brukt både datidige og nåtidige skriftlige kilder, i tillegg muntlige kilder fra både svensk og norsk side for å få et best mulig bilde av personen Elsa.

Denne boka på nordsamisk.