Den elvesamiske kulturen

Gjennom tekst og bilder forteller forfatteren om elvesamisk kultur i Finnmark.

Boka er en del av Varanger Samiske museums vandreutstilling "Buođđu", som handler om samisk kultur langs elver i Finnmark. Boka har særlig fokus på livet langs Tanaelva.