Den elvesamiske kulturen

Tevsta ja gåvå vuosedi tjáhtjegáttesáme kultuvrav Finnmárkon.

Girjje la oasse Várjjat Sámi musea jåhtemvuosedusás "Buođđu". Ienemusát iellemav Deanujågågáttes vuojnnep.