Stedsnavn i Sápmi

Bájkkenamá Sámen la stuor prosjækta gånnå la dárbbo tjáledit ja almodit sáme bájkkenamájt, vuostatjin dagáduvvam Deano ja Gárásjågå suohkanijn. 

 

Girjen gávna: 

  1. Bájkkenamájt birrusin Deanodat
  2. Bájkkenamájt Horpmá – Hedeguohpi guovlojn
  3. Bájkkenamájt Geavgŋoaivvi – Sirpmá – Bievrrá

Girjjel nuorttasábmáj ja dárogiellaj.