Sámij almmukbiejvve

Tjoakkeduvvam resursa sámij álmmukbiejvve, 6. b. guovvamánonn birra.

 • Sámij álmmukbiejvve 2023 - Filmma
 • Sámij álmmukbiejvve 2022 - Filmma
 • Sámij álmmukbiejvve 2021 - Filmma
 • Sámij álmmukbiejvve 2020 - Filmma
 • Sámij álmmukbiejvve 2019 - Filmma
 • Sámij álmmukbiejvve 2018 - Filmma
 • Sámij álmmukbiejvve 2017 - Filmma
 • Sámij álmmukbiejvve 2015 - Filmma
 • Sámij álmmukbiejvve 2014 - Filmma
 • Sámij álmmukbiejvve 2013 - Filmma
 • Sámij álmmukbiejvve Sametinget - Filmma
 • Sámij álmmukbiejvve NRK - Filmma
 • Samenes nasjonaldag - Store norske leksikon