Bálvvosbáikkit ja noaiddesvuohta Deatnogáttis

Registrering av offerplasser i gamle Polmak kommune.

I denne boka er noen av registreringene samlet. Det er Deatnogátti Sámiid Searvis kulturutvalg og Noras som har registrert og fotografert offerplassene. Boka finnes også som digitalbok.