LearnLab - Samisk

LearnLab har en rekke digitale undervisningsopplegg fra 1. trinn til og med videregående skole knyttet opp mot kompetansemål i LK20.

""

Læringsarena på nett med samisk innhold. Velg først Bibliotek, så språk og siden trinn for å se innhold i Learnlab. Noe av innholdet kan sees direkte på nettsiden og noe krever innlogging.

Her finner du gratisressurser på Learnlab.