Holmenes sjøsamiske gård

Sjøsamene i Lyngen.

Med Lyngen menes her kommunene Kåfjord, Storfjord og Lyngen som var en felles storkommune i Nord-Troms fram til 1930. I boka får vi bl.a. lese om; tre stammers møtet, språket, koftebruk, naturreligioner, gårdsdrift, jakt og fiske, byggeskikker og arkitektur.

Boka finnes også som digitalbok på Nnasjonalbibliotekets nettsider.