Lappenes forhold

Om samenes historie i Lyngen og Porsanger.

Denne historiske boka om Lyngen og Porsanger herreder er nedskrevet av skolelærer Ole Thomassen. Dette er opprinnelig et materiale samlet inn av Just Qvigstad, oppbevart ved Etnografisk museum siden 1945. Boka gir en innblikk i hvordan livet var hos sjøsamene i Thomassens oppvekst og ungdom. Boka inneholder mye lokal- og kulturhistorie, samiske mattradisjoner, om bryllup, byggeskikk, arbeidsliv og samiske næringsveier, barns lek, sjøsamiske klesdrakter og om samisk overtro.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.