Sápmi - The sami people of Norway

Video om samene og samisk kultur.

Sápmi betyr sameland. Videoen gir et bredt bilde av samekulturen. Her møter vi samene og deres kultur som har tusenårige tradisjoner, i en tøff, arktisk natur. Opplev hverdag og fest, drama, musikk og poesi. Lær samene å kjenne. Et folk som tross for storsamfunnets massive påvirkning har kraft nok til å bevare sin kultur -sitt etniske særpreg.