Samenes historie

En film i tre deler om samenes historie. Den strekker seg fra middelalderen til i dag.

  1. Jegerfolket: Første del handler om middelalderens pelsjegere og misjonærenes heksebrenning.
  2. Striden om Sápmi- samenes land: Samenes opprinnelse er blitt diskutert i hundrevis av år. I dag kan forskerne innen arkeologi, genetikk og språkvitenskap bevise hvordan samene kom til Skandinavia.
  3. Den nye tiden: I dette programmet ser vi den nye samiske kulturen med musikk, kunst og litteratur, men også forskning, mote, medier og internettportaler.