Sámiid historjá

Filbma golmma oasis sámi historjjá birra, gaskaáiggis gitta dán áigái.
  1. Bivdoálbmot: Vuosttaš oassi lea gaskaáiggi náhkkebivdiid ja miššonearaid noaideáhkuid boaldima birra.
  2. Sámi eatnama ribadeapmi: Sámiid álgovuolgga lea digaštallojuvvon čuđiid jagiid. Dán áigge sáhttet arkeologat, genetihkkárat ja gielladieđalaččat duođaštit movt sámit bohte Skandináviai.   
  3. Ođđa áigi: Dán prográmmas oaidnit ođđa sámi kultuvrra; musihka, dáidaga ja girjjálašvuođa, muhto maiddái dutkama, bivttasmálliid, media ja fierpmádatportálaid.