Maŋemuš johtin

Dán guovtti prográmmas oaidnit mii boazodoalu, guohtuneatnamiid ja nuppástuhttima birra.

Vuosttaš prográmmas oaidnit nuppástuhttima boazodoalus. Ovdal leai boazodoallu eallinvuohki, ja dál lea rievdaduvvon dušše biergobuvttadeapmin. Boares siidaortnegat, gos juohke siiddas lei iežas geavahanvuoigatvuohta guohtuneatnamiidda leat heaittihuvvon, ja dan sadjái lea mearriduvvon ahte eatnamat leat oktasaš guohtuneatnamat. Dát ortnet dagaha gilvvuid ja riidduid. Ruhtafápmu lea maid vuoitimin boazodoalu badjel.

Nuppi prográmmas (Ordaravdii báhcet báhpirat) jerro mii lea sivvan ahte eatnamat gurbet ja manne boazodoalus leat riiddut. Mii oaidnit ahte dutkit buktet surgadis ságaid. Satellihttagovat čájehit ahte Finnmárkku duoddarat leat guorban ja dutkit einnostit heajos boahtteáiggi boazodollui. Boazodoallu sivahallo billisteamen eatnamiid ja nealgudeamen bohccuid.