Den siste flytteveien

Dá guokta prográmma li guohtom- problematihkka birra ja nuppástuhttem boatsojæládusán.

Vuostasj prográmman gæhttjap mij nuppástuhttemijda boatsojæládusán. Dalutjis gå lij viessomvuohke la æládus rievddam nav vaj sjaddi dåssju bierggoprodusenta nav gåk ednambarggo la sjaddam. Dat dålusj sijdda-årdnik, gånnå juohkka sijdan lidjin adnemriektá sierralágásj guohtomednamijda, sjattaj dåssjen gå oajválattja dahkin lágav aktisasj guohtomriektáj. Dássta tjuovvo gilpustalla ja rijdo, ruhtafábmo la badjel válldám buohtsusujttimav.

Nuppát prográmman gæhttjap lagábujt guohtomednamijda ja manen sij bæjsstanin. Satellittgåvå vuosedi gånnå visste jábmá ja buottsuæjgáda oadtju skuldov.