Den sterkestes rett

Brennpunkt prográmma boatsojsujtto birra.

Prográmma vuoset gåktu la guokta ællosujtoj gaskan, konflikta ællosujto guovlluj gasskan