Samenes historie

Gålmmå oasse filmma sáme histåvrrå birra. Gasskaájges dálásj ájggáj.
  1. Bivddofuolkke: Vuostasj oasse la gasskaájge náhkkebivddárij ja misjonerra nissunnoajddeboalldema birra.
  2. Rijddo Sápmi birra - sámij rijkka: Sámij álggo la tjuohte jagij tjadá dágástallam. Uddni arkeologija, genetihkka ja giella guoradalle máhtti duodastit gåsstå sáme båhtij.
  3. Ådå ájgge: Dán prográmman vuojnnep ådå sáme kultuvrav musihkajn, dájdajn ja girjálasjvuodajn, valla aj guoradallam, måvttå, media ja internæhtta.