Den sterkestes rett

Brennpunkt program om reindrift.

Programmet viser forholdet mellom to reinbeitedistrikt.