Samekulturen

En bok om samer og samisk kultur.

En litt eldre bok om samer, reindrift, samisk kultur og kulturhistorie. I boka kan vi lese om Sameland og litt eldre historie, om materiell kultur blandt flyttsamene, sjøsamene, skogssamene og østsamene, om åndelig kultur bland samene og om samene og samisk samfunn i tidligere tider. 2. utgave.

Bokas 1. utgave finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.