Samene - Kultur og historie

Boka gir en kortfattet innføring om den norske urbefolkningen.

Gjennom tekst og bilder forteller boken blandt annet om reindrift, mattradisjoner, klestradisjoner, byggeskikk, husflid og håndverk - duodji - og om samisk religion, musikk og fortellertradisjon.