Lappenes forhold

Sáme histåvrrå Porsáŋgun ja Ivguvuonan.

Histåvrrågirjje la tjálledum åhpadidjes Ole Thomassen. Diedo lij tjoahkkedum Just Qvigstadas, vuorkudam Etnografisk musean 1945 jages. Girjje vuoset merrasáme iellimvuogev så Thomassen lij mánná ja nuorra. Girjje sisadno la sáme biebbmoárbbedáhpe, hedja birra, tsieggimvuohke, barggamiellem og sáme æládusdoajmme, máná ståhkamvuoge, merrasáme biktasa ja sámij jáhkko.

Girjje aj gávnnu digitalgirjen Nasjonalgirjjevuorkán.