Samene

Diehtogirjje sámij birra.

Girjje le sámij birra ja sámij árbbedábálasj årromsaje, æládus, vuorrasap ja ådå histåvrrå, kultuvrra, sebrudahka, sámepolitihkka, sámegiella, organisasjåvnnå, jáhko, noajddudahka ja álmmukdiktim ja juojgga.

Girjje aj gávnnu digitalgirjen Nasjonalgirjjevuorkán.