Samene

Diehtogirjje sámij birra.

Girjje la sámij birra ja daj árbbedábálasj årromguovlo, æládusá, histåvrrå, kultuvrra, sebrudahka, sámepolitihkka, sámegiella, organisasjåvnå, åssko, noajddudahka, álmmukdiktim ja juojgga.

Girjje aj gávnnu digitalgirjen Nasjonalgirjjevuorkán.