Sjøsamekulturen i Ytre Porsanger

Et hefte om sjøsamekulturen i Kistrand, Olderfjord og Smørfjord.

Et hefte der det fortelles om Ytre Porsangers historie og bosetning, ressursutnyttelse, byggeskikk, duodji og mattradisjoner, samenes gamle religion og kristendom, fortellertradisjoner og overtro, kulturminner, samiske stedsnavn med kart og til sist en oversikt over ord som beskriver terrenget.