Samisk kulturforståelse i barnehage og skole

Artikler om samisk kulturforståelse. 

Nasjonalt senter for samisk i utdanningen har sammen med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa utgitt et hefte med artikler om samisk kulturforståelse. Formålet er å fremme samisk kulturforståelse i barnehager og skoler.

Temaer er bl.a. samisk kultur og tradisjoner, matradisjoner, fortellinger og muntlige tradisjoner, duodji, språkopplæring og bevegelse.