Oahpa sániid

Nordsamisk billedordbok med rundt 500 illustrerte ord.

Denne nordsamiske billedordboken er basert på den Inari samiske boken Oopa saanij. Ordlisten inneholder en ordliste over sentrale emner relatert til forskjellige emner. Det er rundt 500 illustrerte ord.

På slutten av boka er det en bredere tematisk ordliste. I tillegg til teksturerte ord, inneholder denne ordlisten også innholdsord som kan være vanskelig å forklare ved bruk av et bilde.