Spilddis bivlii

Heftet inneholder 151 snø- og vinterord.

Ordene er oversatt til og forklart på norsk. Heftet er trykket på papir som tåler vann, det er lite og enkelt å ta med seg. Spilddis bivlii tar forseg ord fra den første frosten om høsten til snøen har smeltet om våren.