Multi 1b - Vuodogirjje

Matematikkbok for 1. klasse.

Multi 1b Vuodogirjje er en arbeidsbok for første klasse. Boka har ulike oppgaver, både praktiske og teoretiske oppgaver. Multi1 består av Grunnbok 1a, Grunnbok 1b og en arbeidsbok  samt Multi 1 Æjgátgirjje, som er en foreldreveiledning.