Multi 1 - Barggogirjje

Matematikkbok for 1. klasse.

Multi 1 barggogirjje er en arbeidsbok i matematikk for 1. klasse. Oppgaveboka er organisert tematisk med samme kapitler som grunnboka og har oppgaver på ulike nivåer.