Multi 1a - Vuodogirjje

Matematikkbok for 1. klasse.

Multi 1a vuodogirjje er den første boka i matematikk for elever som nettopp har begynt på barneskolen. Boka har forskellige oppgaver der elevene blir kjent med tall og regning. Multi 15 består av grunnbok 1a, grunnbok 1b, arbeidsbok og Multi 1 Æjgatgirjje, som er en foreldreveiledning.