Multi 1a - Vuodogirjje

Matematikkbok for 1. klasse.

Multi 1a vuodogirjje er den første boka i matematikk for elever som nettopp har begynt på barneskolen. Boka har forskellige oppgaver der elevene blir kjent med tall og regning. Denne boka er på lulesamisk.