Goađástallan ja luondduávdnasat

Temabok om lavvo og om ulike treslag.

Temabok om lavvo og hva man behøver for å lage en tradisjonell lavvo. Boka inneholder også opplysninger om det å lage bål, om ulike tresorter og hva man kan lage av disse. Boka inneholder også eventyret om "Áhčešeatni og Njávešeatni". Passer som oppslagsverk for barnehageansatte og for lærere og elever i grunnskolen og videregående skole. Tegnede illustrasjoner med forklaringer og tilhørende terminologi. 

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

Andre temahefter:

Det er utarbeidet en felles arbeidsbok til temaene.