Guktie derhvie-gåetiem tseeghedh

Torvgamme.

Boka er rikelig illustrert med bilder og tegninger, samt lister og detaljerte beskrivelser i hvordan man skal bygge en torvgamme fra bunnen av.  

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.