Samiske verdier

Dette er en artikkelsamling om samiske verdier.

Boka passer som temabok for videregående opplæring, spesielt med tanke på å skape en debatt rundt emnet samiske verdier. Artikkelsamlingen gir kunnskaper som kan være nyttige både for den samiske befolkningen og for resten av befolkningen i Norge. I artikkelsamlingen finner du blant annet disse artiklene:

  • Asta Balto: Fortellinger fra Sápmi
  • Maja Dunfjell: Samisk kofte som verdi
  • Ánte M. Gaup: Joikesfærens verdier
  • Trygve Lund Guttormsen: Billedkunst
  • Tom Kappfjell: Slektsbenevnelser
  • Ole Henrik Magga: Om samisk språk
  • Mikkel Nils Sara: Reindriftssamenes verdier