Domtesh - Følelser

I forbindelse med internasjonalt urfolksår vil Nasjonalt senter for samisk i opplæringa fokusere på viktigheten av å ha et vokabular for å beskrive følelser.

Bilde av plakat med ulike ansiktsuttrŧkk.

Senteret har laget en plakat illustrert med ansikter og ord på forskjellige følelser. Plakaten er gratis og kan bestilles fra Nasjonalt senter for samisk i opplæringa: lohkanguovddas@samas.no eller lastes ned fra denne siden.

Gunnlaug Ballovarre har tegnet illustrasjonene. 

Andre læringsressurser om følelser: