E-skuvla

E-skuvla fállá skuvllaide neahttaoahpponeavvuid sámegielas ja gáiddusoahpahusa oahppiide vuođđo- ja joatkkaskuvllas.

Rávisolbmuide fállojit kurssat davvi-, julev- ja máttasámegielas, ruoššagielas ja máŋggakultuvrraáddejumis.